hoe pas je gamification toe in de klas?

11 juni 2018 | Door: Karaton | 4 MIN

books-classroom-college-289738.jpg

Gamification is een nieuwe, digitale en populaire educatieve tool die de laatste tijd aan populariteit wint. Deze leertool past spelmechanismen toe in een niet-spelcontext om kinderen te motiveren en aan te zetten tot het bereiken van hun doelen.

Je hoeft helemaal niet te overdrijven met gamification om het positief effect ervan te ervaren. Een juist gebruik van punten, badges en beloningen kan al een grote impact hebben op de motivatie van je leerlingen.

Een uitgewerkt voorbeeld van gamification in de klas is de app ClassDojo. Deze app zet enkele principes van gamification om in de praktijk.

 

1. Geef onmiddellijk feedback

In games krijgen kinderen onmiddellijk te weten of de keuzes die ze namen in het spel al dan niet correct waren. Aangezien de leerkracht dit niet altijd meteen zelf kan doen, is het een goed idee om de kinderen elkaar feedback te laten geven. De Appdojo-software komt hierin tegemoet door middel van een elektronisch studievoortgangssysteem. Elke leerling heeft een eigen profiel met een avatar, waaraan leerkrachten zowel positieve als negatieve punten kunnen toewijzen tijdens de les. Deze informatie wordt opgeslagen op een webplatform en is ook raadpleegbaar door de ouders.

2. Maak vooruitgang zichtbaar

Tijdens het spelen van een spel is er doorgaans een level- of vooruitgangsmeter. Door aan elke voltooide opdracht, toets of groepswerk een bepaalde hoeveelheid punten toe te delen, kunnen kinderen hun vooruitgangsmeter vullen. Bij elk level dat ze dan stijgen kan er vervolgens een badge of beloning verdiend worden. Op deze manier kunnen kinderen zich het behalen van levels als doel stellen en krijgen ze een zekere voldoening na afloop. Om dit te verduidelijken kan een beloningslijst of beloningswinkel worden opgehangen in de klas.

3. Maak van huiswerk uitdagingen of een spel

Huiswerk wordt leuker als het wordt voorgesteld in een speelse context. Verwerk bijvoorbeeld een codewoord in het huiswerk van kinderen, waarmee ze dan in de klas een kluis kunnen openen met daarin een beloning. Een andere optie is het organiseren van een huiswerkbingo, waarbij een speelkaart wordt ingekleurd door het voltooien van taken. Wanneer voldoende opdrachten zijn voltooid, maakt men kans op een prijs in de wekelijkse klasbingo.

4. Geef kinderen meer dan één kans

Wanneer een kind faalt in een game, kan hij of zij een vorig bewaard spel laden of het level opnieuw proberen en leren uit de fouten van de mislukte poging.  In zowel games als in het klaslokaal is falen een essentieel onderdeel van succes.

5. Implementeer een beloningssysteem voor de hele klas

Om het niveau van de gehele klas op te krikken, moeten er naast individuele ook collectieve beloningen en badges worden uitgereikt. Alle individuele punten die worden behaald door de leerlingen kunnen worden opgeteld tot een klastotaal dat dan het klaslevel vormt. Dit moedigt kinderen aan om elkaar te motiveren aangezien iedereen geniet van de gezamenlijke groepsprestatie. Hierbij is het mogelijk om te werken met een laddersysteem, waarbij het collectieve groepsresultaat de gehele klas verder doet opklimmen. Bij het betreden elke nieuwe trede wordt dan steeds een beloning behaalt.

 

Zo moeilijk?

Wanneer gamification juist wordt toegepast biedt het de mogelijkheid om kinderen praktische vaardigheden bij te brengen, hun samenwerking te bevorderen en hen extra te motiveren. Gamification lijkt misschien moeilijk toe te passen, maar hoeft dat niet te zijn wanneer het stap per stap wordt geïmplementeerd. Elke leerkracht moet zelf bepalen hoe deze tools te gebruiken, aangepast aan de noden van de klas. De voorbeelden in dit artikel kunnen hierbij een leidraad vormen.