De kenmerken van een kind met dyslexie

7 mei 2018 | Door: Karaton | 3 MIN

blogpost 1 foto3.jpg

“Heeft mijn kind dyslexie?” Een vraag die veel ouders zich stellen wanneer hun kind problemen heeft op school. Het kind heeft een achterstand op de andere klasgenootjes, gaat vaak niet zo graag naar school en de resultaten vallen wat tegen. De vraag is dan uiteraard hoe je dyslexie kan herkennen. Bij dyslexie kan er sprake zijn van tal van kenmerken, maar voor we hier verder op ingaan is het belangrijk te weten wat de stoornis nu precies inhoudt.

Wat is dyslexie?
Dyslexie is een neurologische leerstoornis waarbij het kind problemen kan ondervinden met spreken, lezen en schrijven. Bij een kind met dyslexie gaat het aanleren van deze vaardigheden namelijk veel moeizamer dan van zijn/haar intelligentie verwacht mag worden. Een belangrijk punt is dat het probleem hardnekkig is, en er dus veel extra oefening en inspanning vereist wordt.(Bron: www.gezondheid.be)

 

13 kenmerken van kinderen met dyslexie:

Spreken: 

• Als kind laat begonnen met praten

• Moeilijkheden met de uitspraak van woorden

• Begrippen als voor/achter en links/rechts worden door elkaar gehaald

• Moeite met het onthouden van namen

Schrijven:

• Moeite met het opschrijven van ideeën

• Slecht handschrift

• Rommelig, ongeorganiseerd schoolwerk

• Veel spellingfouten

• Moeite met overlezen van eigen tekst

Lezen:

• Moeite met leren lezen

• Omdraaien van letters of de lettervolgorde tijdens het lezen

• Woorden verkeerd benoemen of overslaan

• Hakkelen bij het lezen van langere woorden

 

Wat nu?

Er zijn nog veel andere oorzaken waarom kinderen trager leren lezen of schrijven. Je kan pas over dyslexie praten als er na intensieve hulp op langere termijn geen of weinig vooruitgang merkbaar is. Vertoont uw kind één of meerdere van deze kenmerken en wilt u meer zekerheid?

Ga dan eens langs bij het CLB, een logopedist of een zorgleerkracht op school. Tenslotte willen we ook benadrukken dat dyslexie geen enkele invloed heeft op andere intellectuele capaciteiten, zoals begrijpen of redeneren. Dyslectische mensen kunnen net zo goed een succesvolle carrière hebben. Genieën zoals Leonardo da Vinci, Picasso, Mozart en Einstein hebben dit reeds ruimschoots bewezen.


Deze blogpost werd geschreven door het Karaton team.

Karaton is een educatief avonturenspel dat kinderen met leesproblemen motiveert om aan hun leerachterstand te blijven werken. Wij benaderen taaleducatie op een creatieve en leuke manier waardoor het niet aanvoelt als extra taak of huiswerk voor het kind. Lang zullen ze lezen!

Ontvang je maandelijks graag meer informatie over alles rond lezen, onderwijs en educatieve applicaties? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!